skip to Main Content
Perlukan bantuan? Hubungi MO support kami segera..

Tukar bahasa:

SOALAN

Assalammualaikum, Saya pernah ternampak orang  mengerjakan solat sunat rawatib sebelum zohor 4 rakaat 1 salam, katanya nak cepat supaya dapat takbir pertama jemaah solat zohor bersama imam. Persoalannya, benarkah kita boleh solat sunat 4 rakaat 1 salam? Mohon pencerahan SS Mufti.

Ringkasan Jawapan:

Solat  sunat  4  rakaat 1 salam adalah harus hukumnya. Namun, solat sunat 4 rakaat  dipisahkan dua rakaat dengan  dua salam adalah lebih afdal kerana  berlaku pertambahan niat,  takbir, tasyahud (tahiyat) dan juga salam yang mana ia mengundang ganjaran tambahan.

 

Huraian Jawapan:

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, selawat serta salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad SAW dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jejak langkah Baginda SAW hingga ke hari kiamat

Solat-solat sunat rawatib dikerjakan sebanyak 2 rakaat berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Umar RA.anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda :

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

Maksudnya : “Solat sunat pada malam dan siang hari adalah dengan 2 rakaat , 2 rakaat

Riwayat Abu Daud 1295

 

 

Hadis sahih ini menjelaskan bahawa lebih utama (afdal) melaksanakan solat sunat 2 rakaat dengan 1 salam sama ada solat sunat pada malam hari atau siang hari.  Oleh itu, solat sunat digalakkan untuk dilaksanakan dengan 1 salam bagi setiap 2 rakaat. Namun, sekiranya  mengabungkan  rakaat- rakaat  dengan  1 salam adalah harus.[1]  (Rujuk  Syarah al-Nawawi  ala Muslim 6/30)

Pandangan yang menyatakan solat sunat dipisahkan kepada 2 rakaat dengan satu salam adalah pandangan majoriti ulama mazhab termasuk mazhab Syafi’ie. [2]  (Rujuk Tuhfah al-Ahwazdi 2/416, 2/411)     

Selain itu, bagi mereka yang ingin melaksanakan solat sunat 4 rakaat sebelum (qabliyah) fardu zohor dan selepasnya  (ba’diyah), maka digalakkan mengerjakan  1 salam bagi setiap 2 rakaat berdasarkan hadis yang dinyatakan sebelum ini. (Rujuk Majmu’ Syarah Muhadzzab 4/10) [3]

Solat sunat 4 rakaat (qabliyah) sebelum  fardu zohor dengan memisahkan 2 rakaat 1 salam  menyebabkan   pertambahan niat, takbir, tasyahud  dan juga salam.  Ini kerana ganjaran amalan yang dikurniakan oleh Allah bersesuaian dengan kadar kuantiti usaha. Perkara ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang menyatakan:

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

“ Lebih banyak sesuatu perbuatan, lebih banyak fadilatnya (kelebihan).  (Rujuk Al-Asybah wal-Nazhair, Al-Suyuthi ( 1/ 143).[4]

Kaedah ini diambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada A’isyah R.Anha bahawa Rasulullah S.A.W bersabda:

أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ

Maksudnya:  Ganjaran (untuk) kamu mengikut kadar usaha kamu

Riwayat Muslim (1211)

Informasi tambahan, rujuk perbahasan solat sunat rawatib muakkad dan tidak muakkad pada pautan berikut :

https://www.muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/2993-al-kafi-1029-solat-sunat-rawatib-yang-mu-akkad-dan-tidak-mu-akkad

Penutup

Kesimpulannya, solat   sunat 4 rakaat   1 salam sebelum (qabliyah) fardu zohor dan selepas (ba’diyahafdal   dipisahkan  menjadi 2 rakaat dengan  2 salam iaitu 1 salam bagi setiap 2 rakaat. Hal ini kerana berlaku pertambahan niat, pertambahan takbir, tasyahud dan juga salam yang mana ia mengundang ganjaran tambahan.

 

 

 1)Al-Nawawi, Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Sharf (1392), Al-Minhaj Sharḥ  Saḥīḥ Muslim,  Beirut: Ihya’ al-Turath al-A’rabi  . jld 6 p :30

[2] Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim, Tuhfah Al-Ahwazi Bi Syarh Jami’ Al-Tirmidzi, Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,  jld. 2 p: 416, 2 p 416, jld. 3 p :169.

  [3] Al-Nawawi, Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Sharf (t.t), Majmu’ Syarah Muhadzzab, Dar al-Fik,  jld 4, p : 10

[4] Jalaluddin Suyuthi, Abd Rahman bin Abi Bakar (1990),  Al-Asybah wal-NazhairDar al-Kutub Ilmiah,  jld. 1,p : 14

 


Sumber : https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/5052-al-kafi-1843-bolehkah-solat-sunat-4-rakaat-1-salam

Back To Top