skip to Main Content
Perlukan bantuan? Hubungi MO support kami segera..

Tukar bahasa:

Daripada Bakr ibn A’mru , Sesungguhnya dia mendengar daripada Mishrah ibn Hâ’ana berkata : Aku mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : Akan muncul daripada umatku nanti,mereka yang meminum Al-Qur’ân seperti mereka meminum susu .
(At-Ţhabrânî , Mu’jam kabîr , Bab Bakr ibn A’mru daripada Mishrah ibn hâ’ana, No hadis 821 , Hal 17/297 , Hasan )

Ulasan hadis :

1. Hadis ini menceritakan tentang sikap umat yang akan datang apabila mereka membaca alquran dengan kadar yang sangat laju sehingga tidak mengambil kebaikan dan pelajaran serta tidak menjaga hukum tajwid daripada ayat-ayat Al-Qur’ân tersebut .
Berkata Imam Al-Munawi Rahimahullah :
Mereka membaca dengan lisan-lisan mereka tanpa mentadabbur makna-maknanya, dan tidak memperhatikan hukum-hukum yang ada pada-nya , bahkan dia (bacaan Al-Qur’ân ) melewati lisan-lisan mereka sebagaimana berlalu-nya susu yang di minum, melewati lisan-lisan mereka dengan cepat.
(Faidhul qadir 118/4)

 

 

2. Allah ﷻ juga dalam firman- Nya menyebut :
Dan bacalah al-Qur’an itu dengan tartil. (Al-Muzammil: 4)
Abu Ishaq menyatakan makna Tartil itu ialah :
Membaca dengan jelas tidak mungkin boleh dilakukan jika membacanya terburu-buru. Membaca dengan jelas hanya boleh dilakukan jika dia menyebut semua huruf, dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar.
(Lisan al-Arab, 11/265).

3. Dalam hadis yang lain juga,
Daripada Abu Sa’id Al-Khudri , Daripada Nabi ﷺ bersabda “Akan muncul manusia dari arah timur dan membaca Al-Qur’an namun tidak lebih daripada kerongkong mereka (Tidak masuk didalam hati) . Mereka keluar daripada agama sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya.”
( Al-Bukhârî , Şahîh Al- Bukhârî, Bab Bacaan tilawah orang Fâjir dan Munafik , No hadis 7562 )
Hadis ini juga menceritakan tentang sikap orang yang membaca Al-Qur’ân namun tidak menghayati makna dan pengajaran dalam ayat Al-Qur’ân tersebut.

4. Pengajarannya ,
Dalam kita mengejar 30 hari 30 juz’ bacaan Al-Qur’ân kita , amat di galakkan kepada kita untuk menjaga bacaan Al-Qur’ân daripada sudut hukum tajwid-nya dan mengambil pengajaran daripada firman Allah ﷻ . Jika kita tidak mampu untuk mengambil atau memahami pengajaran daripada ayat Al-Qur’ân, Maka bertanya-lah pada ahli-nya ( Asatizah-asatizah) yang kini kita lihat banyak berkongsi di media sosial tentang pengajaran ayat-ayat Al-Qur’ân.

 


Sumber :  Ibn Ramzī, Team Hakaza Sunnah ,

Back To Top