skip to Main Content
HUKUM PENGGUNAAN AL-QUR’AN TULISAN RUMI DAN SELAINNYA UNTUK KEPERLUAN FARDHU AIN

Hukum asal penulisan al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab adalah diharamkan.

Walau bagaimanapun dikecualikan bagi mereka yang amat memerlukan bagi menunaikan fardhu ain seperti saudara baru atau mereka yang tidak dapat membaca al-Quran dalam tulisan yang asal. Namun kebenaran tersebut bersyarat iaitu:

  1. Tulisan tersebut boleh dibaca dengan sebutan yang betul. Ini sama ada melalui guru atau kaedah-kaedah lain.
  2. Berusaha untuk membaca al-Quran asal.

 

 

Sumber : https://mufti.perlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/381-hukum-penggunaan-al-quran-tulisan-rumi-dan-selainnya-untuk-keperluan-fardhu-ain

Back To Top


Experience the unforgetable Experience


Copyright © BIZMILLA TRAVEL & TOURS [F]